Norcem Pike- og Guttekorps
 • Om korpset    • Ny i korpset?    • Terminliste    • Vaktlister    • Styr & stell    • Div. info & Arkiv    • Dirigents side    • Linker      • Hjem  

 

 

   Ny i korpset?

Snarveier:
Antall besøk på siden: 853 050

 

 


Litt informasjon om oss

Ny i korpset??
Det å være ny i korpset er veldig spennende og det​ er nok mye man lurer på!
Her vil du få mer utfyllende info enn det du fikk på skrivet på instrumentutdelingen. 


Det musikalske
Musikantene kan velge mellom fløyte, klarinett, saxofon, walthorn, kornett, tenorhorn, trombone og slagverk. 


Aspiranttiden er 2 år.
Korpset har hovedrekruttering en gang i året. Da ønsker vi oss mange nye aspiranter. Vi har plass til alle som vil lære seg å spille et instrument!
Aspirantene får utdelt et instrument, en lærebok og et infoskriv på instrumentutdelingen.
Etter dette er det klart for fellesøvelser på torsdagene fra 18.00-19.00. Her vil vi lære noter og musikkstykker - sammen. Gjennom lek og musikkaktiviteter skal aspirantene legge et godt grunnlag for videre læring og mestring. Aspirantene får også enkelttimer med en instruktør som spiller det samme instrumentet. Her vil de få øvd på grep og timene blir lagt opp etter hver enkelt musikants behov. 


Første året blir man kalt Aspirant 1 eller AK 1. 
Andre året blir man kalt Aspirant 2 eller AK 2.
Tredje året blir man kalt Junior eller JK (spiller sammen med AK2).


Juniorperioden varer omtrent 1 år.
Nå er man endelig junior. Det er 1 år til man skal inn i hovedkorpset og da må det øves! Dette året blir brukt på å forberede seg til hovedkorpset og få en myk og behagelig overgang til de store musikantene. 
Her fortsetter musikanten med instruksjonstime en gang i uka, og korpsøvelse under ledelse av dirigent på torsdager.

Hovedkorpset
Etter 3 år i korpset, kommer musikanten inn i hovedkorpset. Instruksjonstime og samspilltimer fortsetter. Musikanten vil bli invitert til å delta på flere arrangementer, som storkorpsfestivaler, konkurranser og konserter andre steder. Dette varierer litt fra år til år hvor mange arrangementer som settes opp.

Det sosiale liv i korpset
Vi legger stor vekt på det musikalske i korpset, men vi skal også ha det gøy sammen!
Aldersspennet er stort, de yngste ser opp til de eldste.
Samholdet i korpset er viktig, og hver enkelt musikant skal føle seg velkommen, ivaretatt og bli sett og hørt.
Vi har ingen reservebenk!.

Alle fire korpsene (AK1, AK2, JK og HK) øver på torsdager, enkelttimer varierer på ulike ukedager.

En sosial arena også for foreldre, foresatte og søsken
Hver torsdag settes det på kaffe oppe i Brevikstua og
noen ganger finnes det også kaker til. Praten sitter løst og er en hyggelig pause i en travel hverdag.

Ved hver øvelse har vi en vaktordning. Alle i styret går faste vakter med låseansvar samt at vi har foreldrevakter fra de ulike korpsene.


Ungdomsstyret
Korpset har et ungdomsstyre som musikantene velger selv, og de er også representert i hovedstyret. De arrangerer morokvelder med overnatting, diskoteker, etc. De er en stor "gledesspreder" på det sosiale liv.

Seminar
Vi arrangerer seminar med hovedfokus på det musikalske, gjerne i forbindelse med en forestående konsert eller konkurranse.
Her skal musikantene ha det gøy samtidig som de får hevet sitt musikalske nivå. Korpset henter gjerne inn eksterne dirigenter og/eller instruktører på slike arrangementer.

Kontigent
Kontigenten til korpset er på 1500 i halvåret. For de ferske musikantene er det halv kontigent første halvår.
Denne kontigenten dekker mye; enkeltundervisning, fellesøvelser, seminarer, instrument, noter, opplæringsbøker og forsikring av musikant og instrument.


Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har en korpsspire i deg. Vi vil ha deg med i korpset! :)

Dirigent Frøydis Aslesen Tlf. 98 62 05 64

Nestleder Mari Pettersen Tlf. 99 24 48 18

Leder Tone Berge Hansen Tlf. 90 13 96 74
 

 
 

 

 

Skolekorps for Sandøya, Brevik, Heistad Adr: NPGK, Postboks 28, 3991 BREVIK Grasrotandelen: 975 627 810, Orgnr. 975 627 810